69_Demokratinė mokykla

Tipas: mokyklos projektiniai pasiūlymai
Vieta: Vilnius, Lietuva
Laikas: 2014
Autoriai: Mindaugas Reklaitis, Mantas Olšauskas, Ieva Cicėnaitė, Jūratė Cirtautaitė, Kristina Puidokaitė

Teritorija
Manome, jog vaikas gali būti ugdomas ne tik pastato viduje. Siekiame praplėsti mokyklos ribas, įtraukiant lauko teritoriją į mokymosi ir pažinimo procesą. Greta mokyklos siūlome išdėstyti įvairaus dydžio ir funkcijos objektus (terasa, sporto aikštynas, šiltnamis, dirbtuvės, sandėlis, lauko klasė, daržas, valgykla, riedučių parkas, gyvūnijos kampelis ir tt), kurie veiktų kaip traukos objektai, mažindami ribą tarp pastato vidaus ir greta supančios gamtos.

Mokyklos erdvių koncepcija
Kiekvienas iš mūsų yra unikalus ir skirtingas, todėl mokyklos rekonstrukcijoje siekiame sukurti kuo įvairesnes mokymosi erdves ir aplinką, kurią gali pasirinkti ir prisitaikyti pagal savo poreikius kiekvienas. Taip pat siekiame kuo didesnio patalpų universalumo. Klases ir koridorius išdėstėme taip, kad koridorius galėtų tapti mokymosi erdve, klasė - koridoriumi, klasės dalintųsi į mažesnes ar didesnes, ir pan.

Klasės ir koridoriaus santykis
Mokykla - žinių ir patirties šaltinis. Mokyklą įsivaizduojame kaip informacijos saugyklą, kurioje mokinys klaidžioja nuolatos besimokydamas. Mokyklos erdvę traktuojame kaip informacinį lauką, kurio sienos išnaudojamos informacijos sklaidai. Visi mokyklos koridoriai pripildyti lengvai pasiekiama mokymuisi reikalinga informacija, kuria mokinys gali naudotis savarankiškai. Tuo tarpu klasės erdvė skiriama daugiau darbui ir susikaupimui.

Įgyvendinimo etapai
Mokyklos rekonstrukcija vyktų vienu arba keliais etapais, pagal besimokančių mokinių reikalingos erdvės ir įvairovės poreikį. Taip pat mokyklą įsivaizduojame kaip nuolat kintantį organizmą - besikeičiančią, pasipildančia naujomis funkcijomis, pastatais ar priestatais, reaguojant į ateityje iškilsiančius poreikius.