62_MMC Lietuva

Tipas: administracinės paskirties pastato su Modernaus Meno Centru Pylimo g. 17, Vilniuje konkursinis projektas
Vieta: Vilnius, Lietuva
Laikas: 2014
Autoriai: Mindaugas Reklaitis, Mantas Olšauskas, Ieva Cicėnaitė, Raimonda Tamošiūnienė, Jūratė Cirtautaitė

Sklypą ir aikštę kerta pagrindinė pėsčiųjų trasa, jungianti naujamiestį ir senamiestį, kuri galėtų būti išnaudojama aktyviau.

Išilgai Pylimo gatvės besitęsiantis urbanistinis užstatymas neturi aiškiai išreikštos struktūros, yra įvairus ir savitas. Manome, jog kiekvienoje atsiveriančioje į Pylimo gatvę erdvėje galėtų būti įkurti taškiniai objektai – magnetai, išnaudojantys esamas neužstatytas teritorijas, sukurdami visuomeninius lankytinus traukos taškus, įsisavindami ir atgaivindami minėtas viešąsias erdves, pritraukdami gausų lankytojų srautą. Vienas tokių objektų – Modernaus meno centras vietoje buvusio Lietuvos kino teatro.

Manome, jog viešoji erdvė yra vertingiausia sklypo vertybė ir paveldas, kurią siūlome panaudoti naujiems – komerciniams ir kultūriniams tikslams bei naujam vietos tapatumui kurti. Projekte esamą erdvę tarp kino teatro ir gatvės maksimaliai išplečiame. Šiaurinę ir rytinę erdvės ribas suformuojame naujais biurų pastatais, o erdvės centre – kaip  atskirą taškinį traukos objektą, siūlome statyti Modernaus meno centrą (MMC). Taip sklype ir greta jo suformuojamos skirtingo charakterio viešos erdvės. Išplėsta viešoji erdvė maksimaliai didina komerciškai patrauklų tiesiai iš gatvės patenkamo pirmo aukšto frontą. Sklype kuriama išskirtinė miesto centro atmosfera, o atviras MMC holas aikštę užpildo kultūrine funkcija.

 


Manome, jog MMC parodų salę ir ypač pagalbines patalpas yra tikslinga projektuoti ne pirmame aukšte, kurio kvadratinio metro kaina yra potencialiai didžiausia visoje teritorijoje. Tokiu būdu siekiame pirmo aukšto erdves kuo labiau atverti į miestą ir jose kurti įvairias miesto gyvenimui patrauklias funkcijas, pritraukiančias ir išlaikančias lankytojus, kuriančias specifinę atmosferą. Taip pat siūlome biurų pastatus statyti skyrium nuo MMC supaprastinant pastatų architektūrinę ir inžinerinę logiką, sudarant galimybę atskirti funkcinius bei ekonominius ryšius, didinant jų patrauklumą. Atskiri pastatai įgalina senamiestinio užstatymo mastelio erdves ir įvairesnę, visuomenei patrauklią architektūrinę kalbą.